Danışma Kurulu Üyesi
Dr. Jur. Tunay Köksal
(Ass. Professor of International Trade & Construction Law / Uluslararası Ticaret ve İnşaat Hukuku Öğretim Üyesi)


Ankara’da doğan KÖKSAL, üniversite öncesi tahsilini de bu şehirde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilik derecesi ile mezun olduktan sonra avukatlık stajını yaparak Ankara Barosuna “Avukat” olarak kaydoldu. İş hayatının yanısıra devam ettiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden de mezun olarak, ikinci lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını (LLM derecesini), “European Trade Law”(Avrupa Ticaret Hukuku) alanında University of Kent , Kent Law School’da distinction (üstün başarı) belgesi alarak tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Avrupa Birliği Hukuku” alanında “Hukuk Doktoru” akademik ünvanını kazandı. Doçentlik çalışmaları kapsamında İngiltere’de “International Trade Law”(Uluslararası Ticaret Hukuku) alanında Post-LLD(Post-Doktora) çalışması yaptı. Yurtdışındaki akademik çalışmaları çerçevesinde İngiltere, Japonya, Gabon ve Ukrayna gibi değişik ülkelerdeki üniversitelerde "Visiting Lecturer" (Misafir Öğretim Üyesi) olarak "International Trade Law" dersleri verdi.

1997 yılında Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak, Japonya’da düzenlenen “Genç Türk Liderleri Programı”na katılan KÖKSAL, geçmişte bir dönem Dış Ticaretten ve Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanının Danışmanlığı görevini de üstlendi. Bakan Danışmanlığı görevi kapsamında OECD Uluslararası Ticaret Komisyonu toplantılarına ve 1999 yılında Seattle(ABD)’de ve 2001 yılında Doha(Katar)’da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü(WTO) Bakanlar Konferanslarına, Türkiye Cumhuriyetini temsil eden heyetin delegesi olarak katıldı. Çeşitli inşaat, dış ticaret ve lojistik firmalarında “Dış İlişkiler Müdürlüğü”, “Yurtdışı İş Geliştirme Koordinatörlüğü”, “Genel Müdür Yardımcılığı”, “Hukuk Müşavirliği” ve “Yönetim Kurulu Danışmanlığı” gibi görevler yapmış olan KÖKSAL, halihazırda “Hukuk Akademisyeni” ve “Hukuk Danışmanı” olarak çalışmakta olup; “European Search Consulting” isimli uluslararası hukuk ve dış ticaret danışmanlık kuruluşunun “Ankara Temsilciliği” görevini de yürütmektedir.

Danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde KÖKSAL; Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kosova, Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Gabon, Afganistan, Pakistan, Malezya, Çin, Lübnan, Suriye, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi değişik ülkelerde çeşitli inşaat firmalarımıza, dış ticaret firmalarımıza ve lojistik firmalarımıza; yurtdışı iş geliştirme, iş müzakerelerini yürütme, inşaat sözleşmelerinin, iş ortaklığı sözleşmelerinin, dış ticaret sözleşmelerinin ve uluslararası taşımacılık sözleşmelerinin hazırlanması, ortak şirket kurma gibi konularda hukuk danışmanlığı ve sözleşme avukatlığı (contract lawyer) hizmetlerini sunmaktadır.

Öğretim Üyesi KÖKSAL, akademik faaliyetleri çerçevesinde ise çeşitli üniversitelerde, enstitülerde ve özel sertifika programı kurslarında "Dış Ticaret Hukuku", "Uluslararası Ticari Akitler ve Uluslararası Tahkim", "Uluslararası Lojistik Hukuku", "Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları", "İhracatı ve Yatırımları Teşvik Mevzuatı", "Avrupa Birliği Hukuku", "Dış Ticarette Yazışma Teknikleri", "Commercial English", "Uluslararası İnşaat Hukuku", "Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC Şartnameleri", "Kamu İhale Hukuku", "Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku", "Uluslararası Hukuk", "Turizm Hukuku", "Ticaret Hukuku", "Borçlar Hukuku", "Şirketler Hukuku", "Hukuki Tercüme" derslerini vermektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olan KÖKSAL, Fransızca ve Rusça dillerinde de sertifika sahibidir.

Çeşitli konularda makaleleri yayınlanmış olan KÖKSAL’ın mevcut kitapları da şunlardır:
-Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları (1993)
-A Critical Review of The Anti-Damping Measures of The EC In The Light Of A Case Study (1995)
-"Legal Framework For Private Sector Development", Turkey and European Integration (1996)
-Avrupa Birliği’nde Bazı Sektörlerde Tekelleşmeyi Önlemek ve Liberalizasyonu Sağlamak İçin Yapılan Düzenlemeler (1997)
-Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Kamu Teşebbüsleri ve İnhisari Haklar (2002)
-Avrupa Birliği’nin Rekabet Politikası ve Türkiye’nin Uyumu (2002)
-Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Devlet Yardımları Sistemlerinin Uyumlaştırılması (2002)
-International Construction Contracts and Dispute Settlement (2006)
-Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri, İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (2009)
-Uluslararası Ticarette Pratik Bilgiler ve Yaygın Kullanılan Belgeler (2009)
-Dış Ticaret Rehberi (2009)
-İhracat Teşvikleri: Dahilde İşleme Rejimi ve Diğer Teşvik Uygulamaları (2010)
-Küresel İnşaat Hukuku (2010)
-Uluslararası Lojistik Hukuku (2010)
-Model Sözleşme Örnekleri ile Uluslararası İnşaat Hukuku (2011)
-Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku (2011)
-Deniz Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (2012)
-Karayolu Taşımacılık Hukuku (2012)
-Uluslararası Ticaret Hukuku (2012).

İletişim Bilgileri:
E-mail: eusecon@gmail.com, euturkeytk@hotmail.com
Gsm: 0544 6839639

GÜNCEL HABERLER

- Ağaç Eğitim Vakfı 6. olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.
   fotograflar için tıklayınız.. ..

- ODTÜ'den Ağaç Eğitim Vakfı'na teşekkür.
   fotograf için tıklayınız.

- Yük. İnş. Müh. Şemsi Banu Sükan Fonu Hk.
   Haberin devamı için tıklayınız.

- Burs Kontenjanlarımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

- Şemsibanu Sükan'ın Vefat ilanı 04 Mart 2014 tarihli Hürriyet Gazetesi Ankara Baskısında Yayınlanmıştır.
   İlanı görmek için tıklayınız.

- 2012-2013 ODTÜ Akademik yılında öğrencilere yapılan eğitim desteği için 10 adet fidan dikilmiştir.
   Sertifikayı görmek için tıklayınız.

- Yalı Haber dergisinde vakfımız ile ilgili çıkan yazı.
   Yazıyı görmek için tıklayınız.

- Hayırseverlerimiz için hazırlanan plaketlerimiz hazır.
   Plaketi görmek için tıklayınız.